Видео

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны санхүүжилтээр хөрсний бохирдлын ариутгалын ажлыг 7 дугаар хорооноос эхлүүлэхээр боллоо. Уг ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсэг хуралдаж, хамтран ажиллах төлөвлөгөө хуваариа гаргасан байна.