Видео

32-р хорооны иргэддээ ажил авснаасаа хойш хийсэн ажлаа тайлагнаж, ирэх жилүүдэд хийх төлөвлөгөөгөө танилцууллаа.

Иргэдийн зүгээс нийтийн тээврийн чиглэл нэмэх, маршрутад нь өөрчлөлт оруулах, карерийн замаас үүдэлтэй тоосжилтыг багасгах зэрэг асуудлуудыг тавьж байна. Эдгээр асуудлыг холбогдох газрууд болон албан тушаалтнуудтай нь зөвшилцөж, шийдвэрлэхээр боллоо.