Сонгинохайрхан дүүргийн хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвийн хамт олон 24-р хороонд байрлах АТП-3154 АТП-1706 дэд станцын хэрэглэгчдээс дамжуулан авч хол зайд шаардлага хангахгүй олон залгаатай утсаар намаг, ус, голтой газраар ЦЭХ-ийг хэрэглэж хүн амьтны амь насанд аюултай нөхцөл үүсгэн холбогдсон 30 айл өрхийн ЦЭХ-ийг тасалж, залгаа ихтэй, дотор монтажны утас гэх мэт шаардлага хангахгүй 2 км орчим утаснуудыг хурааж авлаа.