Видео

"Шарилжгүй Улаанбаатар" аяны хүрээнд 25 хүний бүрэлдэхүүнтэй иргэдийн бүлэгтэй хамтран Ашүн 84,120 айл, Зүүнбаян-уулын 7-р гудамж, Зүүнбаян-уулын 16б гудамжны томоохон гуу жалганы шарилж, зэрлэг ургамлыг түүж цэвэрлэлээ. Мөн тус аяны хүрээнд оршин суугч иргэд нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн шарилжийг түүж цэвэрлэсэн. Энэхүү ажлын дүнд нийт 333,580 тонн шарилжийг цэвэрлэж ачууллаа.