Сонгинохайрхан дүүргийн 101-р цэцэрлэгийн эцэг, эхчүүд цэцэрлэгийн гадна талбайг өөрсдийн санаачлагаар тохижуулсан байна.

Эцэг эхчүүд 12 эцэг эхийн зөвлөлөөрөө дамжуулан нийт 27 сая төгрөгийг өөрсдөө гарган тохижилт бүтээн байгуулалтыг хийжээ.