Сонгинохайрхан дүүргийн 7-р хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Баянхошууны 29-р гудамж, 0119-р ангийн 4-р гудамж, Далангийн 1-р гудамжны нийт 48200м2 талбай усанд автаж, аюулд өртөөд байна.

            Тус хэсэгт 45 айл оршин сууж байгаа бөгөөд бүгд усанд автаж, хашаа байшин, гэр, эд хогшлоо мөсөнд автуулаад байна. Үүнээс 20 өрх гэрт, байшинд 14 өрх байна. Хүн амын байдлаар авч үзвэл нийт 133 хүнээс 17 ахмад настан, 49 хүүхэд, бусад насны 67 иргэн байна.           

Тэдгээр айлуудын хүсэлтийг харгалзан үзэж, Засаг даргын Тамгын газар, Онцгой байдлын хэлтэс хамтран 11 айлыг өөр байршилд нүүлгэн шилжүүлсэн бөгөөд 34 айл үлдсэн хэвээр байна.