Сонгинохайрхан дүүрэгт энэ жил Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар зарим хороодод камержуулалтын ажил хийгдэнэ. Энэ хүрээнд камержуулалтын ажлын даалгавар боловсруулах ажлын хэсэг хороодын Засаг дарга, цагдаагийн хэсгийн байцаагчтай хамтран гэмт хэрэг зөрчил гарч болзошгүй газруудад байршлын судалгаа хийн ажиллалаа.