Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн төв хамтран залуучуудад санхүүгийн боловсрол олгох, бие даан төсөл, төлөвлөгөө боловсруулах арга барил эзэмшүүлэх, эдийн засгийн ур чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор “1000 залуу 1000 санаа” төслийг хэрэгжүүлж эхлээд байна.

Төслийн хэрэгжилтийн хүрээнд 18-34 насны 1000 залуу хамрагдах бөгөөд эхний ээлжийн 100 залуучуудад “Төсөл боловсруулах аргачлал” сургалтыг 1-р сарын 21-ний өдөр “Элит интернэшнл инвестмент” ХХК-тай хамтран зохион байгуулж, төсөл боловсруулах тухай аргачлалд сурган, хэрхэн төсөл хөтөлбөрт хамрагдах талаар зөвлөмж, мэдээлэл өгч, амжилттай суралцсан залуучууддаа сертификат олголоо.