Монгол Улсын Үндсэн хуульд эх орноо хамгаалах, хуулийн дагуу цэргийн алба хаах гэсэн заалт бий. Үүний хүрээнд 25-р хорооны хамт олон дүүргийн Цэргийн штабтай хамтран шинээр 18-н нас хүрсэн залуучуудад цэргийн үүрэгтний үнэмлэх гардуулах хүндэтгэлийн арга хэмжээг зохион байгуулжээ.

Ингэснээр 20 гаруй залууд цэргийн үүрэгтний үнэмлэхийг нь гардуулж, холбогдох хууль тогтоомжийн заалт бүхий гарын авлага, дурсгалын зүйлс гардуулсан байна.