Дүүргийн онцгой комисс өнөөдөр Тамгын газрын дарга, Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга, Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга, Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн дарга, Цагдаагийн 1, 2 дугаар хэлтсийн дарга, Замын цагдаагийн хэлтсийн дарга, Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн дарга, Эрүүл мэндийн төвийн дарга, Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах тасгийн дарга, Хуулийн тасгийн дарга гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр 4-р хуралдаанаа хийлээ.