Видео

            3-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх бага нарангийн 22-34 хүртлэх жалга, булагтай жалга, бага нарангийн 19-21-р гудамж, бага нарангийн 19, 45-ын дундах жалга, 13-р гудамжны дундах жалга, 15, 16, 27, 28-р гудамжны завсрын жалга 2, 3-р хороодын дундах жалга, нефть-Бадамжунайн гүүр хүртлэх 3, 4-р хорооны дундах жалганы хур хог хаягдлыг иргэдийн бүлэг цэвэрлэлээ.