Видео

Сонгинохайрхан дүүргийн Цагдаагийн 2-р хэлтэс хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд Нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, үйлдэгдсэн гэмт хэргийг шуурхай илрүүлэх, иргэдийн аюулгүй, амар тайван байдлыг хангах, гэмт хэрэг, зөрчлийн дуудлага мэдээллийг түргэн шуурхай шалгаж шийдвэрлэхэд ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Эргүүл хамгаалалтын газрын алба хаагчид 18:00-02:00 цагийн хороонд ажиллаж эхэллээ.