Видео

Сонгинохайрхан дүүргийн Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтсээс өнөөдөр 1-р хорооны худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгчидтэй уулзалт зохион байгуулж, салбарын шинэ журмуудын талаар танилцууллаа.

Тодруулбал худалдаа, үйлчилгээ эрхэлдэг аж, ахуй нэгжүүдийн дунд "Худалдаа, үйлчилгээний салбарын орчин үеийн чиг хандлага" Монгол улсын засгийн газрын 98-р тогтоолоор батлагдсан "Aгаар орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр" мөн нэг удаагийн нийлэг хальсан уутыг хэрэглээнд хориглох зэргээр сургалт зохион байгууллаа.