Видео

“Нэг зүрх-Нэг нийслэл” аяныг  зарласантай холбогдуулан  Сонгинохайрхан  дүүргийн 1 дүгээр хорооны зүгээс 2019 оны 03 дугаар сарын 01-ны өдрөөс эхлэн 2019 оны 03 дугаар сарын 04-ны өдрийг хүртэл тусламж шаардлагатай  айл өрхүүдийн судалгааг гаргаж 16 хэсэг тус бүрээс нэг нэг  өрхийг сонгон  дэмжлэг үзүүллээ.  Үүнд:

Ø  өрх толгойлсон эмэгтэй-6

Ø  хөгжлийн бэрхшээлтэй-5

Ø  нэн ядуу-5

Нийт 16 өрхийн 67 иргэнд  367.000 төгрөгийн хувцас, эд материал, хоол хүнсний  дэмжлэг үзүүллээ. 

Уг хандивын арга хэмжээнд  тус хорооны Засаг дарга Б.Болд, төрийн  албан хаагч-5,  хэсгийн ахлагч-16, иргэний танхим-2 “Буянт-манал” өрхийн эмнэлгийн хамт олон оролцон зохион байгууллаа.