Видео

НҮБ-ын Хабитатаас Улаанбаатар хотын гэр хорооллын үерийг даван туулах чадавхийг бэхжүүлэх төсөлд Сонгинохайрхан дүүргийн 3 хороо хамрагдаж байна. Нийслэлийн хэмжээнд нийт 7 хороонд уг төсөл хэрэгжих бол манай дүүргийн 7, 24, 25 гэсэн үер усны аюулд өртөх эрсдэл өндөртэй хороод багтаж байгаа юм.

            Төслийн хүрээнд уур амьсгалын өөрчлөлт, үер усны аюул, эрсдлээс хамгаалсан үерийн далан суваг барих ажил хийгдэх бөгөөд үерийн аюулд тэсвэртэй ариун цэврийн байгууламжийг мөн барьж байгуулам юм байна.