Видео

“Улаанбаатар шинэчлэл” ХХК-ний иргэдийн бүлгийн 10 ажилтан нийтийн эзэмшлийн гуу жалга, гудамж  талбайд нийт 8200 м2 талбайг цэвэрлэн 2 рейсээр 6150 тн хог хаягдлыг тээвэрлэжээ. Түүнчлэн 7 хоногийн 2 өдөр тогтмол 10 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр иргэдийн бүлгийн ажиллуулж хэвшсэн байна.