Видео

     БНСУ-ын Бусан хотын Захиргаа болон Эрүүл Мэндийн газар (Хамтын сангийн байгууллага) 2017, 2018, 2019 онуудад 19 дүгээр хороотой хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан. Үүний хүрээнд 3 дах жилдээ явагдах Хорооны иргэдэд чиглэсэн ЭРҮҮЛ МЭНД- (Эмч нарын баг бүрэлдэхүүн) ХҮҮХЭД ХӨГЖИЛ болон бусад үйлчилгээнүүдийг  2019 оны 08 сард үзүүлэхээр боллоо.

     Хүүхэд хөгжлийн чиглэлээр 2017 онд 92-р цэцэрлэг, 2018 онд 26-р цэцэрлэг, 2019 онд 148-р цэцэрлэгийн тус бүр 150 хүүхдэдтэй ажиллаж байна.