Видео

          Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хог хаягдал, орчны бохирдлыг бууруулах зарим арга хэмжээний тухай А/285 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг ханган Нийслэлийн хэмжээнд 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр "БҮХ НИЙТИЙН ИХ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ"-г зохион байгуулна. 


          Нийт айл өрх, аж ахуйн нэгж байгууллагууд ХАМТДАА "Их цэвэрлэгээ-90" минут арга хэмжээнд идэвх санаачлагатай оролцож, амьдарч буй орчноо цэвэрлэхийг уриалж байна.