Видео

     Дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн хүндрэлтэй асуудал бол бүтээгдэхүүнээ борлуулах байдаг. Тэгвэл тэдний борлуулалтын сувгийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр Хүнс худалдаа үйлчилгээний хэлтсээс сургалт зохион байгууллаа. Мөн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчид Онлайнаар болон Тв-Худалдаа хийх боломжийг бүрдүүлэн ажиллаж байна. Ингэснээр жижиг дунд бизнес эрхлэгчид өөрсдийн бараа бүтээгдэхүүний онцлогийг танилцуулахаас гадна нэмэлт захиалга авах боломжтой болж байгаа юм.