Видео

Сонгинохайрхан дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсээс хороодын Иргэний нийтийн хурлын дарга нар болон Засаг дарга нарт “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн чадавхижуулах” сургалт зохион байгууллаа.

Засаг даргын Тамгын газар,  Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс хамтран зохион байгуулсан уг сургалтаар Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомж, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үндэсний хөтөлбөр болон дүүргийн дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, орон нутагт хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцах тогтолцоог бэхжүүлж, чадавхжуулах зорилготой юм.

Түүнчлэн хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, үйлдвэрийн осол, хурц хордлого мэргэжлээс шалтгаалах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх цаашид хороодод хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөл байгуулж, хяналт тавин, зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажиллах зорилготой аж.

Сургалтад Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн хэлтсийн дарга З.Бауыржан, Сонгинохайрхан дүүргийн ХАБЭА-н зөвлөлийн дарга Д.Төмөрбаатар, Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбооны сургалт хөгжлийн хэлтсийн дарга Р.Ганхуяг, дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсийн дарга Б.Мөнхбаяр, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төвийн эрүүл ахуйч А.Цэнгэлмаа нар оролцож, сургалт мэдээлэл өглөө.