Сонгинохайрхан дүүргийн 26-р хороонд бүртгэлтэй болон бүртгэлтэй нийт 1600 гаруй өндөр настан байдаг гэсэн судалгаа бий. Ахмадууд олонтой учраас сэргээн засах эмчилгээ болон  массажинд орох гэж хүлээх, дугаарлах зэрэг хүндрэл гардаг байна.

Үүнийг шийдвэрлэх үүднээс тус хорооноос сонгогдсон дүүргийн төлөөлөгч буюу тус хорооны Засаг дарга Э.Ууганцэцэг 2019 оны дүүргийн төсөвт 10 сая төгрөг суулган иргэдийн хурлаар батлуулж, ахмадуудад нэн шаардлагатай эрүүл мэндэд тустай хаш чулуун ор, массажны сандал зэрэг тоног төхөөрөмжүүдийг хүлээлгэн өгсөн байна.