Видео

Дүүргийн Засаг даргын захирамжаар зуслан ногоон бүсийн их цэвэрлэгээг өнгөрөгч амралтын өдрүүдэд хийлээ. Их цэвэрлэгээг 1, 21, 22, 24, 25 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт хог тээврийн байгууллагууд болон иргэдтэй хамтран зохион байгууллаа.

Зуслан ногоон бүсийн их цэвэрлэгээнд хог тээврийн байгууллага болон 1 дүгээр хорооны Найрамдлын зуслан,  21 дүгээр хорооны Ар гүнтийн зуслан, Шижирийн ам, Хүйн гол,  22 дугаар хорооны Баянголын амны зуслан, 24 дүгээр хорооны Бумбат болон Нумтын зуслан, 25 дугаар хорооны Богинын ам, Ухнын ам, Хустайн ам, Төгөлийн амны зуслангуудад үүссэн ил задгай хогийн цэгүүдийг ачиж тээвэрлэх, гудамж талбайн хог хаягдлыг 3 тээвэрлэгч байгууллагын 113 иргэдийн бүлэг болон зам талбайн үйлчлэгч нараар цэвэрлүүлж,  нийт 23 аж ахуйн нэгж, 512 иргэд оролцож 9280 м/кв талбайг цэвэрлэн 5 хороодод 1 ковш трактор, 12 хог тээврийн автомашин 47 рейсээр 239,7 тн хог хаягдлыг ачиж тээвэрлэн Нарангийн төвлөрсөн хогийн цэгт хүргэсэн байна.

Түүнчлэн нийтийн эзэмшлийн зам талбайд 81 үйлчлэгч 214.625 м2 талбайн хог хаягдлыг түүвэрлэн цэвэрлэлээ.