Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын 2019 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/116 дугаар тушаалаар батлагдсан “Хүүхэд хамгаалагч” төслийн гэрээг тус дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс, цагдаагийн  I, II, III хэлтэс, Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтэс, хүүхэд хамгаалагч ахмад настан нарын дунд дөрвөлсөн гэрээ байгууллаа.

 

Уг төслийн зорилго нь ахмад настны тухай хуульд заасан “Ахмад мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээ, ахмадын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагаа”-нд тулгуурлан, хүүхэд бүрийн гэрээс сургууль хүртэл, сургуулиас гэр хүртэлх замыг бүрэн хяналтад авч, тэднийг эрүүл аюулгүй зорчиход дэмжлэг үзүүлж, хүүхэд бүрийг эрсдлээс хамгаалах юм. Уг төсөлд 65 хүртэлх насны ахмад настан хамрагдах ба сард 80 хүртэл цагаар /өдөрт 4 цагаар/ ажиллана.