Дүүргийн 5 дугаар хороо үерийн ус зайлуулах далан сувгийн хог шаврыг Геодези усны барилга байгууламжийн ажилчид цэвэрлэлээ.