Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг дарга Ж.Сандагсүрэн шинээр байгуулагдсан хороод болон алслагдсан хороодод ажиллаж, хүн ихээр зорчдог засвар шаардлагатай зам гудамжуудын судалгааг гаргасан.

 Тэгвэл үүний дагуу 32-р хорооны 384-р гармын 9, 12, 18-р гудамж, эмээлийн бойны гудамж, шандын 8-р гудамжнуудын замыг хусаж тэгшлэн шаардлагатай газруудад хайрга дайрга асгаж тэгшиллээ.