Видео

Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам, нийгмийн халамж үйлчилгээний ерөнхий газартай хамтран явуулж буй өрхийн амжиргааг тодорхойлох судалгаа өчигдөр буюу 11 дүгээр сарын 25-ны өдөр Сонгинохайрхан дүүрэгт эхэллээ. Судалгааны ажилд бүх хорооны халамжийн болон хөгжлийн нийгмийн ажилтнууд багийн ахлагчаар ажиллах бөгөөд нийт 428 тоологч айл өрхүүдээр явж судалгааг авах юм. Ирэх сарын 9-ний өдрийг хүртэл үргэлжлэх тус судалгаанд оролцохдоо иргэний цахим үнэмлэх, цэргийн үүрэгтний үнэмлэх, эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр, төрсний гэрчилгээ зэрэг бичиг баримтыг бэлэн байлгах хэрэгтэйг зохион байгуулагч нар анхаарууллаа.

 

Сонгинохайрхан дүүргийн өрхийн амжиргааны түвшинг тодорхойлох ажлын хүрээнд 2013 оны 11 дүгээр сарын 25-наас 12 дугаар сарын 05-ны өдрийг хүртэл "Орлогыг орлуулан тооцох аргачлалаар өрхийн амжиргааны түвшинг тогтоох судлагааны ажил эхэллээ.

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 10 дугаар сарын 31 ний өдрийн 436 тоот захирамжаар Сонгинохайрхан дүүргийн Eрөнхий боловсролын сургуулийн 9,11 дүгээр ангийн сурагчдын дунд “Мэргэжлээ хэрхэн яаж зөв сонгох вэ,зөв сонгосон мэргэжил чиний насан туршийн зөв сонголт” 2 сарын аян зохион байгуулахаар болж байна.

 

Аяны хүрээнд СХД-ийн сургуулиудын бүх нийгмийн ажилтнуудтай хамтран ажиллаад байна. Ирээдүй цогцолборын 1,2 дугаар ахлах сургуулиудын  9,11 дүгээр ангийн хүүхдүүдэд “Мэргэжил бүхэн сайхан” сургалтыг зохион байгуулж 250 гаруй хүүхдүүд эхний сургалтанд хамрагдаад байна.

 Сургалтыг дүүргийн Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн төвийн ахлах мэргэжилтэн Р.Отгонбаяр, мэргэжилтэн Б.Мөнхцэцэг, Хөдөлмөрийн хэлтсийн Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зөвлөгөө мэдээллийн мэргэжилтэн Г.Хосбаяр нар зохион байгуулж байна.

Мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалтанд

 • Барилгын коллеж
 • Монгол-Солонгосын хамтарсан коллеж
 • Хүнсний технологийн коллеж
 • Барилгын технологийн коллеж зэрэг сургуулиуд хүрэлцэн ирж хүүхдүүдэд сургуулийн танилцуулга хийж хамтран ажиллаж байна. цаашид СХД-ийн бүх сургуулиудаар сургалтыг зохион байгуулахаар хуваарь нь гараад байна.

 

Хороодын хэсгийн ахлагчдыг сургалтанд хамруулах хуваарийг эндээс үзнэ үү.

 

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 10 дугаар сарын 31 ний өдрийн 436 тоот захирамжаар Сонгинохайрхан дүүргийн Eрөнхий боловсролын сургуулийн 9,11 дүгээр ангийн сурагчдын дунд “Мэргэжлээ хэрхэн яаж зөв сонгох вэ,зөв сонгосон мэргэжил чиний насан туршийн зөв сонголт” 2 сарын аян зохион байгуулахаар болж байна.

 

            Аяны хугацаанд илтгэлийн уралдааныг зохион байгуулах, 9,11 дүгээр ангийн сурагчдын эцэг эхчүүдтэй уулзалт зохион байгуулж ажиллах талаар СХД-ийн Засаг даргын Тамгын газар Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн төв, Хөдөлмөрийн хэлтэс, Хэвлэл мэдээлэл олон нийттэй харилцах алба  ажлын хэсэг байгуулан ажиллаж байна. 

Аяны хүрээнд СХД-ийн сургуулиудын бүх нийгмийн ажилтнуудтай хамтран ажиллах, хүүхдүүдийн эцэг эхчүүдэд нөлөөллийн ажлыг зохион байгуулж ажиллана.

 Зорилго: Сонгинохайрхан дүүргийн 9,11 дүгээр ангийн сурагчдад мэргэжлээ зөв сонгоход нь туслах, хүүхдүүдэд мэргэжлийн зөв ойлголт өгөх, ирээдүйд амьдрах итгэл үнэмшил олгох, улмаар нийгэмд хувь хүн болж төлөвших, цаашид өөрсдийн сонгосон мэргэжилдээ итгэл үнэмшилтэй байх, баг хамт олноор ажиллах чадвар эзэмшүүлэх, харилцаа зан үйлийн зөв хандлагтай болгох, тэдгээр сурагчдын нийгмийн үүрэг оролцоог шинэ түвшинд гаргах зорилготой.

        Сонгинохайрхан дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулийн нийгмийн ажилтнуудтай хийсэн уулзалтыг нээж Ажлын хэсгийн дарга, Нийгмийн бодлогын асуудал хариуцсан орлогч Н.Ганаа, Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн төвийн ахлах мэргэжилтэн Р.Отгонбаяр бусад мэргэжилтнүүд оролцлоо.

Аяны хугацаа: 2013 оны 11 сарын 21-ээс, 2014 оны 1 сарын 21-ийг хүртэл 2 сарын хугацаанд

Хамрах хүрээ: СХД-ийн ЕБС-ийн 11 дүгээр ангийн 1887, 9 дүгээр ангийн 3251 сурагчид

Зохион байгуулагчид:

 • Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Хөдөлмөрийн хэлтэс
 • Сонгинохайрхан дүүргийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төв

Хэрэгжүүлэх байгууллага:

 • Сонгинохайрхан дүүргийн 32 хорооны нийгмийн ажилтан
 • Сургуулиудын захирал
 • Сургуулиудийн нийгмийн ажилтан
 • ХГБХТ-ийн хороод хариуцсан ажилтнууд

Уг аянд дор дурьдсан сургуулийг  хамруулна . Үүнд:

 • СХД-ийн ерөнхий боловсролын бүх сургуулиудийн 9,11 дүгээр анги
 • Гэгээрэл албан бус сургалтын төв.

Мэдээлэл хийх коллежууд:

 • Барилгын коллеж
 • Монгол-Солонгосын хамтарсан коллеж
 • Хүнсний технологийн коллеж
 • Барилгын технологийн

 

Монголын хуульч эмэгтэйчүүдийн холбооны гишүүн Ц.Дэлгэрням, Ш.Оюумаа нар “Монгол улсад Үндэсний шударга ёсны тогтолцоог бэхжүүлэх, авилгатай тэмцэх” сэдэвт хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. Төслийн хэлэлцүүлэгт дүүргийн Засаг даргын тамгын газар, дэргэдэх хэлтэс албадын ажилтан, албан хаагч, хороодын Засаг арга нар, иргэд хөдөлмөрчид оролцсон юм. Энэ үеэр Монголын хуульч эмэгтэйчүүдийн холбооны гишүүд авилгын талаар хийсэн судалгааны дүнгийн талаар мэдээлэл хийж иргэд, албан хаагчид хэлэлцүүлэгт идэвхтэй оролцов.

 

Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулах зорилгоор НИТХ-ын 2012 оны 2/08 дугаар тогтоолоор нийслэлийн зарим гудамж, замуудад тээврийн хэрэгслийг улсын дугаарын ялгавартайгаар замын хөдөлгөөнд оролцуулдаг болсон. Энэхүү тогтоолын дагуу шинэ журам мөрдөгдөж эхэлснээр замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа машины тоо  ажлын нэг өдөрт 34 мянгаар буюу 20 хувиар буурчээ.

 

Харин өдөр ирэх бүр тээврийн хэрэгслийн тоо нэмэгдсээр байгааг холбогдох байгууллагуудаас авсан мэдээллээс харж болно. Тодруулбал, нийслэлийн Статистикийн газрын мэдээгээр одоогоос гурван жилийн өмнө Улаанбаатар хотод 162 мянга 710 тээврийн хэрэгсэл байсан бол 2012 онд 66 мянгаар нэмэгдэж 228 мянга 592 болсон байна. Авто тээврийн газрын мэдээгээр улсын хэмжээнд өдөрт 150-300 тээврийн хэрэгсэл шинээр улсын дугаар авдаг гэсэн дүн байгаа бол Зам тээврийн яамнаас ирүүлсэн мэдээгээр энэ оны 11 дүгээр сарын 20-ны байдлаар нийслэлийн хэмжээнд 45 мянга 297 тээврийн хэрэгсэл шинээр улсын дугаар авчээ.
 
Авто тээврийн газрын 2013 оны 8 дугаар сард гаргасан мэдээгээр Улаанбаатар хотод 321 мянга 159 тээврийн хэрэгсэл байдаг бөгөөд өдөрт дунджаар 170 мянга гаруй нь замын хөдөлгөөнд оролцдог гэжээ. Харин нийслэлийн шалган бүртгэх товчоодоор хоногт дунджаар 9000 гаруй тээврийн хэрэгсэл хөдөө орон нутгаас хот руу орж ирдэг гэсэн судалгаа байна гэж Нийслэлийн Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсээс мэдээллээ.

Дүүргийн Засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн биелэлт, эдийн засаг, нийгмийн 2013 оны зорилтын биелэлт, Дүүргийн Эдийн засаг нийгмийн 2014 оны зорилтын санал, үйл ажиллагааны тайланг 2013 оны 11 дүгээр сарын 20-ны дотор текст болон зурган файл, цаасаар баталгаажуулан Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлнэ үү.

 

Өвлийн улиралд жил бүр хальтиргааны улмаас 24 мянган хүн унаж бэртдэг гэсэн статистик судалгаа бий. Гэмтэл согог судлалын үндэсний төвийн мэдээгээр ч нийт унаж бэртсэн хүмүүсийн 60 % нь хальтиргаа гулгааны улмаас гэмтдэг байна. Иймээс хүн амын унаж бэртэх тохиолдлыг бууруулах зорилгоор Нийслэлийн төр захиргааны болон хууль хяналтын байгууллагууд, аж ахуйн нэгж, иргэд  хамтран 2013 оны 11 сарын 20-ноос “Хальтиргаагүй Улаанбаатар” 3 сарын аяныг зохион байгуулах гэж байна. Аяны хүрээнд нэгдсэн төлөвлөгөө гарган сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулж, зөвлөмжийн дагуу нөлөөллийн арга хэмжээ авах 2  ажлын хэсэг гарлаа.

 


Явган хүний зам талбайн хальтиргааг бууруулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, Зам тээврийн яам, Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл, Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Дүүргүүдийн тохижилт үйлчилгээний компаниуд, Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар, Монголын оюутны холбоо, хууль хяналтын байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд орсон. Харин  Гэр хорооллын гудамж талбайн хальтиргааг бууруулах ажлын хэсэгт дүүрэг, хорооны Засаг дарга, Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар, Сайн дурын идэвхтэн иргэд, Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид, ЭМШУИС-ийн оюутан, Монголын оюутны холбоо орж байгаа юм.
Нийгмийн Эрүүл мэндийн үндэсний төв иргэд хальтирч унан гэмтсэн тохиолдлуудыг бүртгэн тандалт хийж хэн, хэзээ,хаана бэртсэн болохыг мэдээлэх юм. Мэдээллийн дагуу нийслэлийн дүүрэг хороод тохижилт үйлчилгээний газрууд хальтиргааг бууруулах арга хэмжээ авч ажиллана. Мөн хүн амын дунд хальтиргааны улмаас үүсэх осол бэртлээс сэргийлэх сургалт сурталчилгаа зохион байгуулахаас гадна  сургуулийн сурагч, оюутан сайн дурын идэвхтэн иргэдийг гудамж талбайд хальтиргаа, гулгаа үүсэхээс сэргийлэх ажилд татан оролцуулах юм.
Албан байгууллага бүр орчныхоо 50 м хүртэлх газрыг хариуцан хальтиргаа гулгаа үүсгэхгүй байхад анхааран ажиллахыг сануулан, удаа дараа цэвэрлэгээ хийгээгүй аж ахуйн нэгжид хариуцлага тооцохоор төлөвлөж байна гэж Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас мэдээллээ.

Улаанбаатар хотод зочилж буй дотоод гадаадын жуулчдад зориулан Нийслэлийн Аялал жуучлалын газраас нийслэлийн үзмэр, үзвэр, үйлчилгээний газрууд болон хэрэгцээт бүх төрлийн мэдээллийг нэг дороос авах боломжтой ухаалаг гар утасны iOS болон Android үйлдлийн системд зориулсан аппликэйшнийг гаргалаа. Энэхүү программд тус газраас зохион байгуулсан үйлчилгээний чанарын болон харилцааны сургалтад хамрагдсан, стандартын шаардлага хангасан жуулчны үйлчилгээний бүх төрлийн байгууллагууд өөрсдийн сурталчилгааг, соёл урлагийн байгууллагууд танилцуулга мэдээллээ байршуулсан юм. Ухаалаг утастай иргэд Ulaanbaatar Official Travel Guide гэсэн нэрээр уг аппликэйшнийг татаж авч, Улаанбаатар хотын аялалын маршрутын бүхий л мэдээллийг аваарай гэж Нийслэлийн аялал жуулчлалын газраас мэдээллээ.