Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргын Тамгын газар хамтран 32 хорооны нийт хэсгийн ахлагч нарын дунд зохион байгуулж буй “Гэмт хэрэг зөрчилгүй жишиг хэсэг” уралдааны болзолтой танилцана уу.