Нийслэлийн Хүүхэд, гэр бүл хөгжлийн газраас дүүргийн удирдах ажилтан, хороодын засаг дарга, нийгмийн ажилтан, хэсгийн ахлагч нарт хүүхэд гэр бүлийн хөгжил хамгааллын чиглэлээр сургалт зохион байгууллаа. Тус сургалтад 112 албан хаагч оролцож  хүүхэд гэр бүлийн хөгжил хамгааллын талаар мэдлэг ойлголтоо нэмэгдүүлэн, энэ чиглэлийн арга зүйг эзэмшиж, ажлын уялдаа холбоог сайжруулах талаар мэдлэг мэдээлэлтэй болсон байна.

 

Удирдах ажилтнуудын сургалт   НХГБХГазрын тэргүүн Я.Байгалмаа

Нийгмийн ажилтаны сургалт

Нийгмийн ажилтаны сургалт

 Хэсгийн ахлагч нарын сургалт

 Хэсгийн ахлагч нарын сургалт