Дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 395 дугаар захирамжаар Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн хөгжлийн хэлтсээс Түүх соёлын үл хөдлөх, хөшөө дурсгалт газруудаар танин мэдэхүйн аялалыг зохион байгуулах болсон билээ. Захирамжийн дагуу зохион байгуулсан тус аялалд ерөнхий боловсролын сургуулийн 180  гаруй сурагч оролцсон байна. Энэхүү танин мэдэхүйн аялалыг зохион байгуулсан нь сурагч, хүүхэд багачуудыг чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх, дүүргийнхээ нутагт байрлах хөшөө дурсгалын талаарх түүхээ мэдэхэд ихээхэн ач холбогдолтой арга хэмжээ болсон гэдгийг аялалд оролцсон сурагчид энэ үеэр хэлж байлаа.