Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 2014 оны зорилтыг хэрэгжүүлэх тухай албан даалгавар, календарьчилсан төлөвлөгөөний загварыг татан авч хэрэгжүүлнэ үү

Та Календарьчилсан төлөвлөөгөөний загварыг энд дарж үзнэ үү.