Монгол улсын төсвийн тухай, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль, Сангийн сайдын 2013 оны 39 дүгээр тушаалыг үндэслэн дүүргийн Эдийн засаг, нийгмийн 2014 оны зорилтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас нийслэл, дүүргийн 2014 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх 20,0 хүртэлх сая төгрөгийн өртөгтэй ажлыг хийж гүйцэтгүүлэхээр  иргэдийн бүлгүүдийг бүртгэж авч байгаа юм.  Хүсэлтээ ирүүлж бүртгүүлсэн нийт 30 бүлгийн жагсаалтын танилцуулж байна.

 

СХД-ийн  төсвийн хүрээнд олон нийтийн оролцоотой

 худалдан авах ажиллагаанд оролцохоор бүртгүүлсэн

  иргэдийн бүлгийн жагсаалт

Д/д

Бүлгийн оноосон нэр

Бүлгийн гишүүдийн тоо

Хороо

 

 1.  

Хайрхан-2

14

25

 

 1.  

Хайрхан-25

6

25

 

 1.  

Дашдаваагийн бүлэг

3

20

 

 1.  

Дэвжих

5

5

 

 1.  

Итгэл

5

4

 

 1.  

Шинэ эко баялаг

10

10

 

 1.  

-

5

24

 

 1.  

Хайрхан-Уул

3

9

 

 1.  

Нарлаг

5

5

 

 1.  

Үлэмж

5

29

 

 1.  

Эвсэг

5

19

 

 1.  

Эрхэс

5

19

 

 1.  

Бат-Итгэл

5

19

 

 1.  

Бүтээлч

6

25

 

 1.  

Хурд

9

3

 

 1.  

Инжнааш

2

14

 

 1.  

Хөгжил бидний ирээдүй

3

7

 

 1.  

Шинэ технологи хөгжлийн эрин

5

7

 

 1.  

Бүтээлч-19

12

19

 

 1.  

Санаачлагч

6

2

 

 1.  

Арвин Үйлс

5

25

 

 1.  

Хөгжлийн зам

3

7

 

 1.  

Сансар

3

28

 

 1.  

Арвин залуус

5

30

 

 1.  

Хөгжил

5

19

 

 1.  

Чандмана Эрдэнэ

5

21

 

 1.  

Нахиа

5

21

 

 1.  

Гүний худаг

6

25

 

 1.  

Атгасан гар

5

10

 

 1.  

Гурван Эрдэнэ

3

3