Хуралдаан Дүүргийн иргэний танхимд болж нийт 35 төлөөлөгч оролцож дараах үндсэн 5 асуудлыг хэлэлцлээ.

Үүнд:

1. Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр,

2. Сонгинохайрхан дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл,

3. Дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтын ажлын жагсаалт,

4. Дүүргийн 2016 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт, 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө,

5. Сонгинохайрхан дүүргийн 2017 оны төсвийн төсөл зэргийг хэлэлцэж баталлаа.