Сонгинохайрхан дүүргийн Гэр бүл, Хүүхэд, Залуучуудын Хөгжлийн Хэлтэс Дэлхийн Зөн Монгол Олон Улсын Байгууллагын Толгойт орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөртэй хамтран 2017 оны 02 сарын 23-ны өдөр дүүргийн 1, 2, 22-р хорооны амьжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой, амьдралын хүнд нөхцөл байдлаас шалтгаалан сургуульд хамрагдаж чаддаггүй зорилтот бүлгийн хүүхдүүд болон тэдний эцэг эх, асран хамгаалагч нарт чиглэсэн сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.

 

Сургалтаар тэдэнтэй харилцан ярилцаж, цаашид хүүхдүүдийг сурч боловсрох, хөгжихөд нь эцэг эх, асран хамгаалагч нарын үүрэг оролцоог нэмэгдүүлж хамтран ажиллахаар боллоо.

 

 

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТЭС