Хотын дарга С.Батболд өнөөдөр Сонгинохайрхан Дүүргийн Эрүүл Мэндийн Төв-ийн гадна талбайд авто зогсоол байгуулах, эмнэлгийн урд талын түргэн тусламжийн машин ордог замын хэсгийг хоёр урсгалтай болгох ажлын хүрээнд орчны байдалтай танилцлаа.