Сонгинохайрхан дүүргийн хэмжээнд Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор Засаг даргын 2017 оны 04 дүгээр сарын 10-ны А/166 тоот захирамж гарлаа. Захирамжийн дагуу Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үүрэг оролцоо сэдэвт сургалт, зөвлөгөөнийг 2017 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдөр дүүргийн иргэний танхимд зохион байгуулна.