Сонгинохайрхан дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтсээс Барилгын салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллага болон иргэдэд тулгардаг нийтлэг асуултуудад хариулт өгч байна.