Иргэд та бүхэн доорх хөтөлбөрүүдэд хамрагдах бүрэн боломжтой. Төслийг 2017 оны 05 дугаар сарын 15-ныг дуустал хүлээн авна.