2017 оны 05 дугаар сарын 16-нд “Бүх нийтээр мод тарих аян”-ны хүрээнд дүүргийн Тохижилт нийтийн аж ахуйн хэлтэс, ТЦҮ ОНӨААТҮГазрын 25 ажилтан, 30 олон нийтийн байцаагч УИХ-ын гишүүн Х.Нямбаатарын санаачлагаар байгуулагдсан “Сонгинохайрхан амралт” цогцолборт 600 хайлаас, 25 улиас, 200 чацаргана тарьж, суулгалаа. Тарьсан модны ашиглалт, хамгаалалт, арчилгааг дээрх байгууллагад хариуцуулж, арчилгаа, хамгаалалтыг хийлгэхээр хүлээлгэн өглөө.