СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

 Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар, Азийн хөгжлийн сан, Нийслэлийн архивын газар хамтран “Хороодын түвшинд архивын лавлагаа үйлчилгээг шилжүүлэх” төсөл хэрэгжүүлж байна.

 Уг төслийн хүрээнд нийслэлийн хэмжээнд сонгогдсон 6 бүсэд 21 төрлийн лавлагааг иргэдэд олгож байна. Энэ 6 бүсийн нэгэнд Сонгинохайрхан дүүргийн 5-р хороо багтсан юм.

             Төслийн хүрээнд дүүргийн иргэд хорооны харьяалал харгалзахгүйгээр ажилласан жилийн, акт, дүгнэлт, банк, санхүүгийн, газрын кадастрын зураг, ЕБС-ийн улсын шалгалт, өмч хувьчлалын зэрэг нийт 21 төрлийн лавлагааг авах боломжтой болж байна.