СХД-ийн 21-р хороо Жаргалант тосгонд болсон үерийн улсаам орон гэрээ алдсан иргэдэд дүүргийн Онцгой байдлын комисс, Засаг даргын Тамгын газар болон харьяа хэлтэс албад, МУЗН, Дэлхийн Зөн олон улсын байгууллага, хороодын нийгмийн ажилчид, сайн дурынхан тусламж үзүүлсээр байна. 

       21-р хорооны иргэдэд тусламж үзүүлж байгаа байгууллага хамт олонд талархал илэрхийлье.