Олон Улсын хүүхдийн Найрамдал цогцолборт зохиогдож буй Ази, Номхон далайн бүсийн 31 дүгээр "Жембори" чуулга уулзалтын ажиллагаанд Сонгинохайрхан дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн Эрүүл ахуй, халдвар хамгаалал, Хүнсний чанар, аюулгүй байдал, Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчид байнгын хяналт тавин ажиллаж байна.

Хүүхдүүдэд эцэг эхчүүдийн эргэлтээр авчирсан хүнсний бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдалд хяналт шалгалтын ажлыг тогтмол хийж байна.