Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 3-р хорооны 65-р сургуульд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд суралцах зориулалтын орчин бүрдүүлэх барилгын засварын ажил 50% гүйцэтгэлтэйгээр үргэлжилж байна.