Европын холбооны дэмжлэгтэйгээр “Улаанбаатар хот, хот суурин газрын гамшгийн бэлэн байдал, хариу арга хэмжээ авах чадавхийг бэхжүүлэх” төслийн хүрээнд дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын анхны тусламжийн нөхөрлөлийг 15 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсан. Харин өнөөдөр дүүргийн Улаан загалмайн нийгэмлэгийнхэн тус нөхөрлөлийн хамт олонд анхны тусламжийн цүнхийг нөөцөнд өглөө.