Сургалтыг Засаг даргын Тамгын газар, дүүргийн Боловсролын хэлтэстэй хамтран зохион байгууллаа. “Албан хэрэг хөтлөлт, байгууллагын архивын систем” нэгдсэнсургалтад ерөнхий боловсролын 19 сургууль, 44 цэцэрлэгийн эрхлэгч захирал болон албан хэрэг хөтлөлт, архивын ажилтнууд хамрагдсан юм.

Нийслэлийн архивын газрын мэргэжилтэн Д.Биндэрьяа, Ж.Түвшинтүшиг нар сургалтыг явуулсан бөгөөд Нийслэлийн архивын газрын мэргэжлийн удирдлагын хэлтсийн дарга Д.Анхбаяр, мэргэжилтэн Т.Эрдэнэгаваа,дүүргийн Боловсролын хэлтсийн дарга А.Дүүдээ, Архивын тасгийн дарга Д.Батхуяг нар оролцлоо.  

            Дүүргийн хэмжээнд 122 байгууллага албан хэрэг хөтлөлтийн систем /edoc.ub.gov/ нэвтрүүлэлт эрчимтэй явагдаж байна.