200 ортой нэгдсэн эмнэлгийн шинэ барилга нь дүүргийн хүн амд амбулатор болон хэвтэн эмчлүүлэх тусламж үйлчилгээг цогцоор нь үзүүлэх юм. 4 давхар барилгын

Суурийн давхар: Техникийн хэсэг

1 давхар: Өдрийн эмчилгээ, Эмийн сан, Үүдний хэсэг, Яаралтай тусламж, Дүрс оношилгоо, Амбулатори, Хоолны зал, Лаборатори

2 давхар: Хагалгааны өрөө (3), Ариутгалын хэсэг, Эрчимт эмчилгээ (6 ор), Нөхөн сэргээх (6 ор), Гемодиализ (5 ор), Физик эмчилгээ, Хурлын өрөө, Сургалтын өрөө, Захиргаа

3 давхар (A+B):  Хэвтэн эмчлүүлэх тасаг

4 давхар (A+B):  Хэвтэн эмчлүүлэх тасаг

Суурийн давхар: Эмнэлгийн газийн өрөө, Граж, Агуулах, Хувцасны өрөө

1 давхар : Захиргаа, Паталоги, Хог хаягдал зайлуулах     

2 давхар: Угаалга, Ариутгал гэсэн хэсгүүд байрлах юм.

 

Барилгын явц одоогоор:

  1. Барилгын газар шорооны ухлагын ажлын гүйцэтгэл 95%
  2. Газар шороог гараар тэгшилж нягтруулах ажлын гүйцэтгэл 95%
  3. Бэлтгэл бетон хийх ажил 90%
  4. Хавтан болон аяган суурийн ажил 85%
  5. Барилгын зоорийн давхрын каракас угсралтын ажил 40%
  6. Суурийн нүхийг үе шаттайгаар нягтруулж буцаан булах ажил 5%-тай байна.