СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн төвийн бүсийн хороодоос санаачлан Оюуны өмч, улсын бүргэлийн ерөнхий газрын 77 жил, Сонгинохайрхан дүүрэг байгуулагдсаны 25 жилийн ойг угтаж 2017 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс мөрдөж эхэлсэн Зөрчлийн тухай хуулийн холбогдох заалтуудыг сурталчлан G BUS компанийн 80 орчим автобусны зорчигчийн бариул, бууж суух хаалга зэрэгт зурагт хуудсыг байрлуулж Зөрчлийн тухай хуулийг сурталчиллаа.