Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн төвийн бүсийн хороодоос санаачлан Оюуны өмч, улсын бүргэлийн ерөнхий газрын 77 жил, Сонгинохайрхан дүүрэг байгуулагдсаны 25 жилийн ойг угтаж 2017 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс мөрдөж эхэлсэн Зөрчлийн тухай хуулийн холбогдох заалтуудыг сурталчлан G BUS компанийн 80 орчим автобусны зорчигчийн бариул, бууж суух хаалга зэрэгт зурагт хуудсыг байрлуулж Зөрчлийн тухай хуулийг сурталчиллаа.