“Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр”-ийн хүрээнд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, нийслэлийн Байгаль орчны газартай хамтран “Иргэн бүр мод тарья” сургалтыг 2017 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн 13:00-16:00 цагийн хооронд дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын “Иргэний танхим”-д зохион байгуулж, сургалтанд хамрагдсан иргэдэд тэхийн шээг, интоорын мод үнэгүй тараалаа.