Нийслэлийн өдрийг угтан 2017 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн 10:00-17:00 цагийн хооронд их жанжин Д.Сүхбаатарын талбайд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Монголын хуульчдын холбоо, Нотариатчдын танхим, Шүүх, Прокурор, Цагдаагийн байгууллагуудтай хамтран иргэдэд үнэ төлбөргүй хууль, эрх зүйн зөвлөгөө өгөх, нотариатын үйлчилгээ зэрэг хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх өдөрлөг зохион байгуулагдана.