Сонгинохайрхан дүүргийн Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих мэдээлэл сургалтын төв, Дэлхийн зөн олон улсын байгууллагын Толгойт орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөрийн хамт олонтой хамтран 1-р хорооны иргэдэд "ӨРХИЙН САНХҮҮГ ТӨЛӨВЛӨХ" болон "ЗЭЭЛИЙН БОЛОВСРОЛ" сэдвүүдээр сургалт явууллаа. Сонгинохайрхан дүүргийн үйлдвэр эрхлэгчид маань цаашид ямар төрлийн сургалт мэдээлэл авах сониролтой байгаагаа 70187080 утсаар мэдэгдэж болох юм.