СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Томуугийн дэгдэлт ихэссэнтэй холбоотойгоор Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн төвөөс Томуугийн зөвлөгөө өгөх утсыг ажиллуулж эхлээд байна. Өдөр болон оройн цагаар хүүхдийн эмч нар холбогдож иргэдэд зөвлөгөө өгч ажиллана.