Томуугийн дэгдэлт ихэссэнтэй холбоотойгоор Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн төвөөс Томуугийн зөвлөгөө өгөх утсыг ажиллуулж эхлээд байна. Өдөр болон оройн цагаар хүүхдийн эмч нар холбогдож иргэдэд зөвлөгөө өгч ажиллана.